Kancelaria Adwokacka

Antoszewska

zadzwoń teraz +48 664 015 122

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy też ogłoszenie upadłości w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą powinno być traktowane jako jedna z istotniejszych życiowych decyzji. Zanim ją podejmiemy, warto pomyśleć o tym, jak wpłynie ona na naszą sytuację materialną oraz prawną i skonsultować sprawę z doświadczonym adwokatem. Kancelaria Adwokacka Antoszewska zajmuje się od lat także upadłością konsumencką oraz pomaga osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – małym firmom w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i prowadzeniu postępowania upadłościowego. Pomagamy tym, którzy nie mają środków na spłatę zaciągniętych długów i pożyczek. Jeśli masz problemy finansowe i zadajesz sobie pytanie, jak pozbyć się długów i zacząć wszystko od nowa, zadzwoń do nas – jest to najbardziej możliwe!

Zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Udzielamy porad prawnych już od 150zł.

Nowelizacja prawa upadłościowego

Od dnia 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, która ułatwia ogłoszenie upadłości osobom fizycznym. Statystyki sądowe za poprzednie lata wykazały, że co drugi wniosek o ogłoszenie upadłości zakończył się sukcesem. Oczekujemy, że teraz tych sukcesów będzie więcej. Postępowanie w sądzie o ogłoszenie upadłości nie jest proste, dlatego warto skorzystać z pomocy dobrego i doświadczonego adwokata. Najważniejsza zmiana jednak jest taka, że w postępowaniu upadłościowym osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci. Po drugie wcześniej Sądy oddalały wnioski o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, teraz jest już taka możliwość. Sąd może również ustalić, że niezdolność do spłaty nie ma u dłużnika charakteru permanentnego i podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań – wtedy dłużnik pozostaje w pięcioletnim okresie „zawieszenia”, podczas którego może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty, a w konsekwencji obowiązek uregulowania, chociażby częściowego, zobowiązań upadłego. Podczas tego okresu, upadły musi np. składać sądowi coroczne sprawozdania dotyczące swojej sytuacji finansowej.

Jakich zobowiązań nie można umorzyć?

Jednak nie wszystkie zobowiązania dłużników będą mogły zostać umorzone. Nie ma możliwości umorzenia np. alimentów, kwoty naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy też renty odszkodowawczej. Jest jeszcze jedna istotna zmiana. W myśl nowych przepisów dłużnik nie może zostać skazany na bezdomność. Jego majątek zostanie zlicytowany, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania czy domu musi otrzymać równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat. To jednak nie wszystko. Upadłość konsumencka wiąże się także z innymi konsekwencjami. Jeśli jeden z małżonków ogłosi upadłość, to automatycznie między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, zaś majątek wspólny wejdzie do masy upadłościowej. Sąd zwykle bada również, czy na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką nie doszło do przeniesienia majątku lub jego części na osoby np. z rodziny dłużnika. Wówczas sąd może podważyć takie umowy. Również niektóre czynności prawne – darowizny, umowy sprzedaży – dokonane przez dłużnika w okresie do roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką będą bezskuteczne w stosunku do małżonka. Jeśli dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub przez własne zaniedbania, będzie musiał spłacać swoje zobowiązania od 36 miesięcy do 7 lat. Osoby, które ogłoszą upadłość z przyczyn niezależnych, czyli np. ze względu na chorobę czy utratę pracy, będą miały na spłatę zobowiązań 36 miesięcy. Jeśli dłużnik nie posiada majątku i zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań, – będzie można całkowicie umorzyć dług.

Ogłoszenie upadłości układowej

Nowością jest możliwość ogłoszenia upadłości układowej, czyli zatwierdzenia układu wypracowanego z wierzycielami także dla osób, które nie są przedsiębiorcami!
Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wystąpić o upadłość w uproszczonej procedurze – bez sędziego-komisarza. Proponujemy kompleksową pomoc w postępowaniach sądowych w kwestii upadłości. Najlepiej umówić się na spotkanie z adwokatem, który w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe w tym temacie przeanalizuje konkretny przypadek i doradzi czy są szanse na wygranie sprawy w Sądzie. Adwokat może poprowadzić Państwa sprawę lub przygotować odpowiednie wnioski, które złożycie Państwo we własnym imieniu.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Krok 1. Analiza stanu finansów dłużnika

Pierwszym krokiem zmierzającym do rozpoczęcia procedury powinna być dogłębna analiza stanu finansów dłużnika. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym. Podstawowym warunkiem w procesie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej jest bowiem zbadanie, czy u dłużnika zaistniał stan niewypłacalności.

Krok 2. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu gospodarczego – wydziału ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych na urzędowym formularzu o ogłoszeniu upadłości. Błędy formalne we wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej mogą stanowić podstawę do jego oddalenia, a tym samym pozbawić osobę prawa do umorzenia zobowiązań. We wniosku należy wskazać zarówno wszystkich wierzycieli, jak i posiadany majątek. Niewskazanie wierzyciela w przedmiotowym wniosku spowoduje, że nie będzie on brał udziału w postępowaniu upadłościowym i nie dojdzie do umorzenia tego zobowiązania.

Krok 3. Wyznaczenie rozprawy i ogłoszenie upadłości

Sąd może wyznaczyć rozprawę lub rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym. Po ogłoszeniu przez sąd upadłości konsumenckiej rozpoczyna się kilkumiesięczna procedura, zmierzająca do likwidacji majątku dłużnika, podziału sumy uzyskanej z likwidacji majątku pomiędzy wierzycieli a następnie ustalenia plany spłaty lub umorzenia zobowiązań osoby fizycznej. Sąd, wyznacza syndyka który prowadzi postępowanie upadłościowe. Kancelaria Adwokacka Antoszewska udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania, zarówno osobom rozważającym, jak i będącym w procesie upadłości konsumenckiej w Warszawie i okolicznych miejscowościach.