Kancelaria Adwokacka

Antoszewska

zadzwoń teraz +48 664 015 122

Optymalizacja podatkowa i Polski Ład

Optymalizacja podatkowa Warszawa

Polski Ład – zdecydowana większość planowanych rozwiązań weszła już w życie już 1 stycznia 2022 roku. Polski Ład to nie tylko zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej. Osoby prowadzące biznes stają obecnie przed dylematem zmiany form prawnych działalności lub zmianą sposobu rozliczeń podatkowych. W szczególności wybór spółek kapitałowych może się okazać korzystnym rozwiązaniem, nawet w przypadku mikro i małych przedsiębiorców, w związku z brakiem konieczności płacenia składek ZUS oraz brakiem odpowiedzialności przedsiębiorcy swoim majątkiem za zobowiązania zaciągane w związku z działalnością. Jeśli masz problem ze stosowaniem rozwiązań Polskiego Ładu, zespół fachowców z naszej kancelarii w Warszawie dokona analizy rozwiązań podatkowych w Twoim konkretnym przypadku i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie, czyli optymalizację w zakresie zobowiązań fiskalnych. Pracują z nami wyspecjalizowani prawnicy, księgowi i doradcy podatkowi i dzięki nim uzyskasz najwyższej jakości wsparcie prawne, księgowe i podatkowe. Kompleksowo zajmiemy się reorganizacją Twojego biznesu.

Optymalizacja podatkowa – co to takiego?

Przepisy nie definiują optymalizacji podatkowej. Przyjmuje się więc, że jest to szereg działań podejmowanych zgodnie z prawem, których celem jest zminimalizowanie obciążeń finansowych firmy. Specjalizujący się w tym zakresie adwokat podpowiada, jakiego rodzaju ulgi, odliczenia czy zwolnienia przysługują przy konkretnej działalności.

Prawnik stara się zaplanować politykę przedsiębiorstwa w taki sposób, aby była ona adekwatna do profilu danego podmiotu. Jednocześnie jego rolą jest czuwanie nad tym, aby wszelkie podejmowane w tym zakresie czynności były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jeśli chodzi o metody optymalizacji, to dzieli się je na oparte o międzynarodowe planowanie podatkowe lub prawo polskie. W zależności od tego, jakie masz oczekiwania, możesz skorzystać z różnych wariantów w obu tych kategoriach. Adwokat w ramach świadczonej obsługi proponuje np. rozwiązania, których celem jest obniżenie zobowiązań w sposób neutralny z punktu widzenia prawa. Oprócz tego prawnik wskazuje także legalne formy ograniczenia wydatków fiskalnych w postaci m.in. ulg i zwolnień, odliczeń, transakcji restrukturyzacyjnych itd.

Jakie działania prowadzone są w ramach optymalizacji podatkowej?

Zarówno planowanie, jak i optymalizacja to zagadnienia, które pojawiają się przede wszystkim w kontekście podatków: dochodowego oraz od towarów i usług. Adwokat pełniący funkcję doradcy czuwa nad tym, aby przedsiębiorca nie pomylił obniżania opodatkowania z uchylaniem się od niego, co jest traktowane jako działanie nielegalne polegające na niepłaceniu zobowiązania nakładanego z mocy obowiązującego prawa.

Optymalizacja może dotyczyć wszystkich obszarów działania podmiotu gospodarczego. Nasza kancelaria w Warszawie dokonuje analizy:

 • podatkowej,
 • przychodów i kosztów,
 • uwzględnia przyszłe zdarzenia gospodarcze i planowane wydatki.

Na podstawie zebranych danych uzyskuje się wiedzę, czy w interesie klienta leży np.:

 • skorzystanie z ulgi na złe długi,
 • odliczanie naliczonego podatku VAT lub zwolnienie z niego z tytułu nieprzekroczenia limitu 150000 zł netto dochodu albo rozliczanie go co kwartał,
 • amortyzacja,
 • zmiana formy prawnej działalności – np. spółki kapitałowej na osobową,
 • utworzenie zagranicznej firmy holdingowej,
 • połączenie źródeł przychodów – czyli rozliczanie się na zasadach ogólnych,
 • uproszczona zaliczka na podatek dochodowy,
 • restrukturyzacja i łączenie spółek.

Optymalizacja podatkowa może być rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i większych firm czy spółek. Prowadzona przez nas kancelaria wspiera w tym zakresie klientów biznesowych z Warszawy oraz okolic. Rolą adwokata jest podejmowanie wszystkich czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wpływając na szkodę Skarbu Państwa. Obsługa prawnika polega m.in. na przekazywaniu istotnych informacji dotyczących np. finansowej strony prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, zadzwoń i umów się na wstępne spotkanie z adwokatem lub wyślij zapytanie drogą e-mailową. Reprezentujemy mocodawców przed wszystkimi organami – zarówno podatkowymi, jak i sądowymi.