Kancelaria Adwokacka

Antoszewska

zadzwoń teraz +48 664 015 122

Adwokat alimenty Warszawa

Alimenty - Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Antoszewska

Sądowe spory o alimenty wiążą się z wieloma stresującymi sytuacjami. Dlatego też dobry adwokat, który powalczy o alimenty w Warszawie w naszym imieniu, może okazać się niezastąpiony. Kancelaria, w której pracują prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, pomaga w konstruowaniu pozwów o:

 • ustalenie alimentów,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów.

Jako prawnik specjalizujący się w sporach o alimenty zapraszam na spotkanie Warszawie – do biura w Śródmieściu. W trakcie fachowej porady udzielimy wszelkich informacji dotyczących możliwości starania się o alimenty. Wspieramy zarówno osoby, które są zobowiązane do płacenia alimentów, jak i te, na których rzecz środki te są przyznawane. Działamy jako zespół doświadczonych adwokatów specjalizujących się w sporach o alimenty, dlatego też nasi Klienci mają pewność, że nie zostaną osamotnieni ze swoim problemem.

Kompleksowe wsparcie prawnika z Warszawy w sprawach o alimenty

Adwokat z Warszawy Magdalena Antoszewska w imieniu klientów ubiega się o:

 • alimenty na małoletnie albo uczące się dzieci, które uzyskały już pełnoletność,
 • alimenty na współmałżonka,
 • egzekucję alimentów,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • podwyższenie lub obniżenie alimentów w imieniu uprawnionegoalbo zobowiązanego,
 • zabezpieczenie alimentów.

Kancelaria Magdaleny Antoszewskiej w Warszawie reprezentuje także klientów w sprawach o rozwód oraz o podział majątku i ustalenie kontaktów z dziećmi. Nasz zespół zdobył wszechstronne wykształcenie w różnych gałęziach prawa, zgromadził spore doświadczenie przez lata działania, a także posiada wysokorozwinięte umiejętności interpersonalne. Dzięki takiemu połączeniu jesteśmy w stanie kompleksowo, a zarazem rzetelnie zapewniać niezbędne wsparcie klientom w różnych życiowych sytuacjach – od pozornie błahych kłopotów po skomplikowane, wielowątkowe i wymagające problemy. Zachęcamy do nawiązania kontaktu z jednym z naszych adwokatów od alimentów w Warszawie!

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym na wysokość alimentów wpływają dwie wypadkowe:

 • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego,
 • możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Oceniając usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, bierze się pod uwagę nie tylko potrzeby bytowe, ale także duchowe i psychiczne, zwłaszcza jeśli alimenty dotyczą małoletnich dzieci. Obejmują one m.in. realizację zainteresowań i uzdolnień. Z kolei przy ocenie możliwości zarobkowych bierze się pod uwagę nie realne i obecne zarobki, ale te możliwe do uzyskania przez daną osobę przy dołożeniu należytej staranności na podstawie jej wykształcenia, doświadczenia i umiejętności oraz wykonywanego zawodu. Jako adwokat ubiegający się o alimenty dla klientów przed sądami w Warszawie na podstawie mojego doświadczenia pomagam ocenić, jaka wysokość świadczenia będzie odpowiednia i możliwa do uzyskania.

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny?

Alimenty zobowiązani są płacić nie tylko rodzice, ale w niektórych przypadkach także inni krewni w linii prostej (zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki; wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), a ostatecznie nawet rodzeństwo jako krewni w linii bocznej. Obowiązek krewnych w dalszej linii powstaje dopiero wtedy, gdy osoby w bliższym pokrewieństwie nie mogą go spełnić lub osoby te nie istnieją. Jako prawnik prowadzący sprawy alimentacyjne w Warszawie doradzam także Klientom wnoszącym o rozwód w kwestii ubiegania się o alimenty na własną rzecz od byłego małżonka.

Szeroki zakres usług prawniczych w sprawach o alimenty

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach alimentacyjnych w Warszawie zdobywam doświadczenie od kilkunastu lat – zarówno w stołecznych sądach, jak i we własnej kancelarii. W trakcie kariery zawodowej spotkałam się z różnorodnymi problemami. Mój zespół wspiera Klientów w sytuacjach:

 • ukrywania dochodów przez byłego małżonka,
 • uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,
 • pozostawania przez małżonka bez pracy.

Kiedy warto wnosić o zmianę wysokości alimentów? Sugeruję walczyć o swoje prawa w razie:

 • dorastania dziecka – im starsze dziecko, tym większe potrzeby,
 • zmiany istotnych okoliczności, np. w przypadku przewlekłej choroby dziecka i związanych z nią wydatków,
 • spadku wysokości uzyskiwanych dochodów.

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty, wraz z zespołem pomagam także w egzekucji alimentów w Warszawie, nie tylko ze środków pieniężnych, ale także nieruchomości lub ruchomości, które znajdują się w posiadaniu zobowiązanego.

Sprawy alimentacyjne w Warszawie – potrzebne dokumenty

Chcąc wnieść pozew do sądu o ustalenie alimentów lub ich podwyższenie, należy kompletować stosowne dokumenty, które w sposób szczegółowy potwierdzają istotne potrzeby dziecka. Jako adwokat reprezentujący Klientów w sporach o alimenty przed sądami w Warszawie, przypominam, że w ramach postępowania należy przedstawić imienne faktury. Warto o nie prosić wówczas, gdy kupujemy dziecku ubrania, kosmetyki, leki, a nawet żywność, ponieważ taka dokumentacja pozwoli udowodnić w Sądzie realne wydatki na dziecko. Nasza kancelaria z Warszawy specjalizuje się również w sprawach, w których dorosłe dzieci wnoszą o alimenty od rodziców ze względu na to, że wciąż się uczą i nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Dobry adwokat z Warszawy reprezentujący Klientów w sporach o alimenty wesprze Cię na każdym etapie postępowania – napisze stosowny wniosek, podpowie, jakie dokumenty zebrać i jak przygotować się do sprawy w sądzie w Warszawie. Dzięki temu proces skończy się szybciej. Zapraszamy do kontaktu!

Adwokat alimenty Warszawa – świadczenie na rzecz rodziców

Co prawda, najczęściej słyszy się o sytuacji, kiedy dziecko otrzymuje alimenty od jednego z rodziców. Jednak polskie prawo zakłada również odwrotny scenariusz – wtedy to potomkowie są zobowiązani do płacenia określonej kwoty rodzicielowi. To stosunkowa rzadkość, ponieważ dorosłemu łatwiej jest się utrzymać ze względu na możliwość podjęcia pracy.

Natomiast zdarzają się przypadki, kiedy rodzic nie może podjąć zajęcia o charakterze zarobkowym. A wtedy ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie alimentów od swoich dzieci. Jednak, aby został on rozpatrzony pozytywnie, a sprawa mogła ruszyć, rodzic musi spełnić kilka warunków.

Kiedy rodzic może wnioskować o pieniądze od dzieci? Adwokat alimenty Warszawa

Aby rodzic miał realną szansę na uzyskanie od dziecka alimentów, musi udowodnić, że samodzielnie nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb pod względem finansowym. Koszty utrzymania każdorazowo są określane indywidualnie.

Co więcej, wnioskodawcę sprawdza się również pod kątem możliwości podjęcia pracy. Jeśli rodzic wykazuje zdolność do realizowania obowiązków zawodowych, alimenty prawdopodobnie nie zostaną przyznane. Ponadto możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy od dziecka obejmuje jedynie osoby, które nie są w związku małżeńskim. Jeśli rodzic ma męża lub żonę, obowiązek udzielenia finansowej pomocy w tej formie spada na drugą połówkę.

Jaką wysokość osiągają świadczenia na rodzica? Adwokat alimenty Warszawa

Co istotne, nie da się jednoznacznie ustalić minimalnej oraz maksymalnej kwoty, jaką mogą osiągać alimenty dla rodziców. Dzieje się tak, ponieważ zasądzona wartość zostaje ustalona na podstawie indywidualnej sytuacji zarówno dziecka wezwanego do obowiązku zapłaty, jak i rodziciela.

Sąd, ustalając wysokość alimentów na rzecz rodziców, bierze pod uwagę wydatki, jakie powód przeznacza na podstawowe potrzeby w skali miesiąca. Następnie analizie poddaje się wielkość jego majątku, a także zdolność do podjęcia pracy zarobkowej. Gdy oba te czynniki sprzyjają wydaniu wyroku na rzecz rodzica, dalej sprawdzeniu podlega sytuacja finansowa dziecka. Jeśli jego majątek jest na tyle duży, że pomoc finansowa rodzicielowi nie nadszarpnie budżetu, istnieje szansa, że zostanie nałożony obowiązek płacenia alimentów.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata? Alimenty Warszawa

Mimo że warunki uzyskania alimentów czy to przez dziecko, czy przez rodzica, wydają się stosunkowo proste, to zagadnienie jest znacznie bardziej skomplikowane. Dzieje się tak, ponieważ wyrok sądu zależy nie tylko od dostarczenia wszystkich dokumentów lub prawidłowego wypełnienia wniosku.

Adwokat od alimentów w Warszawie wesprze reprezentowaną stroną w udowodnieniu, że sprawa powinna się rozstrzygnąć na jego korzyść. W skład tego wchodzi m.in. umiejętne pokazanie, że sytuacja materialna wymogła na powodzie staranie się o dodatkowe środki w postaci alimentów czy to, że rodzic jest w stanie realizować obowiązki zawodowe w zamian za wynagrodzenie. Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

 

FAQ – wszystko, co musisz wiedzieć przed ubieganiem się o alimenty

Kiedy należą się alimenty na dziecko?

Oboje rodzice są zobowiązani do zapewnieniu dziecku środków na utrzymanie oraz wychowanie. Jeśli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie bądź dochody z jego majątku nie zaspokajają jego życiowych potrzeb, należą się alimenty. Wbrew pozorom obowiązek alimentacyjny nie wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności lub 24 lat – rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów tak długo, jak długo dziecko obiektywnie nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Rodzic ma także obowiązek pokrywać koszty wówczas, gdy kobieta jest w ciąży. W takich sprawach pomaga adwokat od alimentów w Warszawie.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów, którą pomoże ustalić prawnik w Warszawie, zależy od wielu czynników, w tym od realnych i uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego. Dziecko ma bowiem prawo do życia na takiej stopie życiowej, na jakiej żyją rodzice. Jeśli dziecko jest przewlekle chore, jego uzasadnione potrzeby będą większe – wówczas można domagać się wyższych alimentów.

Kiedy warto wnosić o zmianę wysokości alimentów?

Zmiana uzasadnionych potrzeb dziecka lub możliwości zarobkowych zobowiązanego skutkuje możliwością zmiany wysokości alimentów. Można się o nią ubiegać z pomocą adwokata z Warszawy wówczas, gdy:

 • dochody zobowiązanego wzrosły lub zmalały,
 • zmalały lub zwiększyły się potrzeby dziecka (co do zasady im starsze dziecko, tym wyższe jego potrzeby, ale koszty utrzymania mogą spaść, gdy dziecko zostanie wyleczone z choroby lub zmieni szkołę na położoną bliżej i zmniejszają się
 • koszty dowozu małoletniego na zajęcia).

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty można złożyć zarówno w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, jak i miejsca zamieszkania dziecka jako uprawnionego do otrzymywania alimentów. Istotne jest miejsce zamieszkania, a nie meldunek czy miejsce rzeczywistego pobytu. Osoba składająca pozew może wybrać, do którego Sądu Rejonowego złożyć pozew.

Czy w sprawach o alimenty zawsze wymagany jest pozew?

Pozew wszczynający postępowanie sądowe nie jest jedyną metodą ustalenia alimentów na rzecz dziecka. Jeśli rodzice są zgodni, możliwe jest ustalenie wysokości alimentów w formie umowy lub ugody zawartej przed sądem bądź mediatorem.

Zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Udzielamy porad prawnych już od 150zł.