Kancelaria Adwokacka

Antoszewska

zadzwoń teraz +48 664 015 122

Kredyty frankowe

Pomoc frankowiczom Warszawa

Jeśli masz kredyt we frankach, nasza kancelaria w Warszawie we współpracy ze specjalistami pomoże w ustaleniu nieważności takiej umowy, co jest najdalej idącym rozstrzygnięciem i najkorzystniejszym dla klienta. W polskich sądach toczy się już ponad 70 tys. procesów sądowych związanych z kredytami frankowymi. Ustabilizowała się już linia orzecznicza, która jednoznacznie stanęła po stronie konsumentów. 95 proc. wyroków jest korzystnych dla konsumentów i prawie wyłączenie są to ustalenia nieważności umów kredytowych.

Ponadto sądy równocześnie nakazują zwrot kwot nadpłaconych nominalnie kredytów. Z momentem zapadnięcia prawomocnego wyroku, konsument zwolniony jest z obowiązku spłaty kredytu i sąd wieczystoksięgowy na podstawie takiego wyroku wykreśli hipotekę bankową.

Co ważne, w trakcie procesu sądowego istnieje możliwość zabezpieczenia roszczenia i wstrzymanie spłaty kredytu przez okres trwania procesu sądowego.
Nasi prawnicy specjalizują się w pomocy frankowiczom, czyli w prowadzeniu spraw przeciwko bankom.

Jakie działania prowadzone są w ramach pomocy frankowiczom?

Osoby, które mają kredyty frankowe, często zmagają się z dylematem, jakie rozwiązanie będzie dla nich lepsze:

  • przewalutowanie zobowiązania – czyli zawarcie aneksu, na podstawie którego dalsza spłata następuje w polskiej walucie; bank może jednak z tego tytułu pobierać prowizję,
  • unieważnienie umowy,
  • ugoda z bankiem?

Dwie ostatnie opcje są możliwe, jeżeli sąd uzna zawarte w umowie zasady przeliczania wartości zobowiązania i rat za niedozwolone. Aby jednak do tego doszło, trzeba wcześniej sprawdzić, czy w danym przypadku faktycznie można dochodzić roszczeń przeciwko instytucji bankowej. Taką weryfikację wykonuje prawnik.

W ramach świadczonej przez kancelarię pomocy frankowiczom z Warszawy oraz innych miejscowości podejmujemy się czynności w zakresie sprawdzenia, czy klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, występują w:

  • zapisach umowy kredytu we frankach (weryfikujemy, czy można ją uznać za nieważną w całości),
  • wszelkich aneksach, regulaminach, polisach ubezpieczeniowych oraz OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Kiedy okaże się, że są podstawy do tego, aby wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi, możesz zdecydować się na wybór pełnomocnika i złożenie pozwu. Pomocą służy m.in. adwokat specjalizujący się w sprawach frankowiczów. W Twoim imieniu w trakcie postępowania występuje kancelaria, która stara się dążyć do tego, aby zmienić zapisy umowy kredytowej.

Reprezentujący Cię prawnik wyjaśnia, jak będzie wyglądał proces o unieważnienie umowy bądź odfrankowienie zobowiązania. Rolą adwokata jest także odpowiednie przygotowanie klienta do postępowania sądowego, przeanalizowanie pytań, jakie mogą pojawić się podczas składania zeznań.

Kredyty frankowe – pomoc frankowiczom Warszawa

W wielu przypadkach pomimo regularnie spłacanych rat z tytułu kredytów frankowych zadłużenie konsumentów wobec banków wcale nie maleje. Niektóre umowy są bowiem tak skonstruowane, że dopuszczają możliwość rosnącej kwoty zobowiązania. Dlatego prawo pozwala na to, aby dążyć do stwierdzenia nieważności tych dokumentów na drodze sądowej. Drugim rozstrzygnięciem może być tzw. odfrankowienie kredytu, czyli przewalutowanie go na polskie złotówki.

W Polsce toczy się wiele postępowań inicjowanych przez kredytobiorców zadłużonych w CHF. Często jednak ich charakter i stopień są bardzo skomplikowane. Wiążą się również z koniecznością znajomości określonych przepisów. W momencie, kiedy klienta reprezentuje prawnik, opracowuje strategię procesową, której celem jest działanie w interesie mocodawcy.

Pomoc frankowiczom ze strony adwokata może polegać na dążeniu do unieważnienia umowy w całości albo jej poszczególnych zapisów. Ostateczny wyrok sądu zależy od różnych aspektów związanych m.in. z warunkami zawartymi w dokumencie. Najczęściej banki mają obowiązek zwrotu określonych kwot swoim klientom, a wysokość zobowiązania maleje.

Jeśli masz kredyt we frankach, umów się na analizę swojej umowy z prawnikiem, zadzwoń lub wyślij e-maila.