Kancelaria Adwokacka

Antoszewska

zadzwoń teraz +48 664 015 122

Jak wygląda proces rozwodowy?

Jak wygląda proces rozwodowy
Decyzja o rozwodzie nie jest łatwa. Co więcej, rzadko kto ma świadomość, jak wygląda proces rozwodowy i jak się do niego przygotować. Dlatego też, zanim złożymy pozew o rozwód, powinniśmy skontaktować się z adwokatem, który powie, jak sporządzić pozew rozwodowy, jakie dokumenty należy przygotować i jak przebiega sprawa w sądzie. Adwokat z Warszawy Magdalena Antoszewska odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wątpliwości.

Przygotowanie pozwu rozwodowego

By sprawa rozwodowa rozpoczęła się możliwie jak najszybciej, ważne jest sporządzenie pozwu rozwodowego prawidłowego pod względem formalnym i pozbawionego błędów. Jak napisać pozew rozwodowy? Najlepiej z pomocą profesjonalisty. Adwokat rozwodowy wie, jakie elementy musi on zawierać, co minimalizuje ryzyko uchybień formalnych. Pozew rozwodowy powinien zawierać:

 • identyfikację rodzaju pisma,
 • miejscowość i datę sporządzenia,
 • oznaczenie właściwego sądu,
 • identyfikację stron postępowania – imiona i nazwiska oraz adresy, a także numery PESEL,
 • wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego, z adnotacją, czy ma to nastąpić z orzekaniem o winie czy też bez orzekania,
 • wniosek o przesłuchanie świadków,
 • informacje dotyczącą wspólnych małoletnich dzieci i kwestii regulacji władzy rodzicielskiej oraz ich wychowywania po rozwodzie,
 • wniosek o alimenty potwierdzone potrzebami dzieci,
 • wniosek o alimenty dla powoda w przypadku wnioskowania o rozwód z orzeczeniem o winie,
 • informacje uzasadniające rozpad pożycia – przesłanki rozwodu,
 • wniosek o zabezpieczenie powództwa,
 • informacje o ewentualnym podjęciu mediacji pomiędzy małżonkami.

Pozew o rozwód – niezbędne dokumenty

Wraz z pozwem o rozwód do Sądu (w dwóch egzemplarzach) należy złożyć:

 • potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej w wysokości 600 złotych,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • oryginały aktów urodzenia dzieci,
 • dokumenty mogące służyć za dowody w sprawie – prywatne lub urzędowe,
 • dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo, jeśli w sprawie reprezentuje nas adwokat specjalizujący się w rozwodach i sprawach rodzinnych.

Jak wygląda proces rozwodowy?

Po wpłynięciu pozwu rozwodowego do sądu oraz przesłaniu jednego egzemplarza do strony przeciwnej ma ona czas na ewentualną odpowiedź na pozew. Następnie sąd wyznacza rozprawę rozwodową. Jak ona przebiega? Rozpoczyna się od wywołania sprawy, a następnie ogólnych pytań do stron dotyczących przesłanek rozwodu. Sąd pyta, od jakiego czasu trwa rozpad pożycia i kiedy ustały więzi gospodarcze, fizyczne i uczuciowe. Poruszana jest też kwestia posiadania dzieci. Następnie następuje przesłuchanie świadków, którym małżonkowie mogą zadawać pytania. W następnym etapie przesłuchiwane są strony, które mogą wypowiedzieć się na temat rozpadu pożycia.

Po wnikliwym rozpoznaniu sprawy Sąd ogłasza wyrok rozwodowy. Strony nie muszą być na nim obecne, jednak wówczas warto złożyć wniosek o doręczenie wyroku. Warto także skorzystać z pomocy adwokata, który będzie nas reprezentował w trakcie rozprawy, co znacząco zmniejszy stres związany z i tak trudną sytuacją. Jeśli zamierzają Państwo wziąć rozwód w Warszawie, zapraszam do kontaktu. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych, dlatego pomogę również w takich sytuacjach, jak:

Zapraszam do kontaktu.