Kancelaria Adwokacka

Antoszewska

zadzwoń teraz +48 664 015 122

Adwokat podział majątku Warszawa – prawnik od spraw majątkowych

Rozdzielność majątkowa i podział majątku

Wątpliwości dotyczące natury prawnej potrafią wywoływać stres oraz negatywne emocje. Wszystko to związane jest często z nieznajomością przepisów, a co za tym idzie – brakiem umiejętności poradzenia sobie z pojawiającymi się niejasnościami.

Samodzielne próby rozwikłania kwestii prawnych często kończą się niepowodzeniem, co dodatkowo może komplikować wiele spraw. Podobnie jest w przypadku podziału majątku między małżonkami lub innymi członkami rodziny. Często wówczas dochodzi do wewnętrznych konfliktów, które nie pozwalają na doprowadzenie sprawy do końca.

W przypadku pojawienia się wątpliwości warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem od spraw majątkowych w Warszawie. Taki specjalista dobierze najlepszą strategię działania oraz wskaże, jakie występują szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Należy zaznaczyć, że planowane czynności mogą być różne w zależności od tego, z jakich przyczyn dochodzi do podziału wspólnego majątku.

Szukasz profesjonalnego prawnika od spraw rodzinnych? Magdalena Antoszewska, adwokat z Warszawy, wesprze w sprawach o podział majątku, dzięki czemu nie będziesz musiał samodzielnie sporządzać pism, a dodatkowo zyskasz pomoc osoby, która zna przepisy prawne i potrafi je wykorzystać.

Naszym zadaniem jest opracowanie najlepszej metody, która pozwoli na korzystne rozstrzygnięcie kwestii podziału majątku. Jeżeli będzie to konieczne, reprezentujemy klientów przed sądem oraz innymi organami administracji publicznej w trakcie trwania procesu sądowego. Wsparcie adwokata od spraw majątkowych z Warszawy może okazać się wówczas niezwykle przydatne.

Wraz ze współpracownikami doradzam także w sprawach, których celem jest ustanowienie rozdzielności majątkowej dla osób z Warszawy, które dobrowolnie rezygnują z posiadania wspólnego majątku. Sugeruję, jakie kroki podjąć w danej sytuacji, i podpowiadam, czy rozdzielność majątkowa jest dobrym rozwiązaniem w konkretnym przypadku. Pozwala to uniknąć ewentualnych strat materialnych po rozwodzie czy innego rodzaju problemów, które mogą w takiej sytuacji wynikać z niewłaściwego postępowania jednego z małżonków.

Kiedy następuje podział majątku wspólnego?

Adwokat z Warszawy reprezentuje Klientów w sprawach o podział majątku zazwyczaj wówczas, gdy małżonkowie:

 • są po rozwodzie,
 • są w trakcie rozwodu lub w separacji,
 • chcą ustanowić przed Sądem rozdzielność majątkową.

Rozdzielność majątkowa dla Klientów z Warszawy może być ustanowiona przed Sądem Rejonowym także wówczas, gdy sprawa rozwodowa jest w toku, ale perspektywy na jej szybkie zakończenie są niewielkie, a wnioskodawcy zależy na szybszym podziale majątku, np. ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu. Warto pamiętać, że adwokat może reprezentować Klienta w sprawie o podział majątku dopiero po ustaniu wspólności majątkowej.

Innym sposobem na rozstrzygnięcie sprawy jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, co pozwoli na szybsze dojście do porozumienia między dwiema stronami. Adwokat od podziału majątku w Warszawie może zaproponować takie rozwiązanie małżonkom, jeżeli widzi, że istnieje możliwość wypracowania porozumienia.

Ustawa notarialna pozwala w krótkim czasie na osiągnięcie zamierzonych celów bez zbędnego czekania oraz niepotrzebnego stresu. Adwokat w każdym przypadku rozpatrzy najlepszy sposób na uzyskanie podziału majątku.

Podział majątku w Warszawie – rzetelny adwokat Magdalena Antoszewska

Jako fachowy, rzetelny i profesjonalny adwokat pomagam przeprowadzić podział majątku Klientom z Warszawy. Wraz ze współpracownikami zapewniam wsparcie w zakresie:

 • wyceny majątku wspólnego i jego poszczególnych składników,
 • podziału majątku wspólnego obciążonego kredytem,
 • dokonania wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy jeden z małżonków przeznaczył środki z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego (np. sprzedał mieszkanie z majątku osobistego, a uzyskane środki przeznaczył na zakup wspólnego domu czy mieszkania).

Skorzystaj z pomocy prawnika – nie będziesz sam ze swoim problemem

Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, mając świadomość, jak różne są problemy, z  którymi zgłaszają się do nas Klienci. Jako adwokat, pomagający Klientom w sporach o podział majątku wspólnego i ustanowienie rozdzielności majątkowej, wraz z zespołem zapewniam:

  • przejrzysty cennik oraz warunki współpracy, bez ukrytych kosztów,
  • fachową poradę w zakresie szans na powodzenie sprawy w biurze w Śródmieściu Warszawy lub na Sadybie,
  • możliwość odbycia konsultacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez Internet,
  • tworzenie pism procesowych oraz wniosków,
  • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących ustalania wartości majątku wspólnego,
  • przygotowanie projektu umowy mającej na celu podział majątku wspólnego.

Decydując się na współpracę ze mną i moimi współpracownikami, Klienci zyskują fachowe wsparcie doświadczonego adwokata w sprawach majątkowych. Pierwszym krokiem jest właściwe oraz dokładne obliczenie majątku wspólnego, co pozwoli nam na operowanie konkretną sumą pieniędzy, nieruchomościami czy wartością materialną. Opracowujemy najlepszą strategię działania, dzięki czemu możemy ustalić priorytety w kwestii podziału majątku.

Dokładamy wszelkich starań, aby klienci rozumieli szanse oraz trudności wynikające z ich indywidualnej sytuacji. Dopasowujemy sposób działania do problemu, z jakim mierzy się reprezentowana osoba – inaczej należy zadziałać w przypadku podziału majątku wynikającego z rozwodu z małżonkiem, a inaczej, gdy mowa o rodzinnych funduszach.

Pozostajemy do pełnej dyspozycji klientów, tłumacząc wszystkie podejmowane działania. Adwokat od podziału majątku w Warszawie wyjaśnia wszelkie wątpliwe kwestie, co pozwala na zachowanie przejrzystych warunków współpracy.

Zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy chcą ustanowić rozdzielność majątkową i dowiedzieć się, jak przebiega cały proces podziału majątku. W trakcie pierwszego spotkania zapoznaję się z sytuacją oraz aktami sprawy, a także słucham wszystkich uwag, które przekazują mi klienci. Wierzę, że pełna współpraca pozwala na osiągnięcie optymalnych rozwiązań.

FAQ – podział majątku

W jakim celu dokonuje się podziału majątku wspólnego?

Podział majątku po rozwodzieNa skutek orzeczenia rozwodu kończy się wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. W związku z tym każdy z małżonków od tego momentu posiada swój osobisty majątek. W trakcie trwania małżeństwa byli małżonkowie posiadali jednak majątek wspólny, który po orzeczeniu rozwodu należy rozdzielić pomiędzy byłych małżonków. Zazwyczaj odbywa się to na odrębnej rozprawie po rozwodzie, rzadziej w trakcie sprawy rozwodowej (jeśli nie przedłuży to nadmiernie postępowania).

W jaki sposób można przeprowadzić podziału majątku wspólnego?

Podział majątku po rozwodzieSposób dokonania podziału majątku zależy od sytuacji. Jeśli byli małżonkowie są w stanie samodzielnie podzielić majątek wspólny i są zgodni co do poszczególnych składników, wystarczy umowa zawarta między nimi. W sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego wchodziła nieruchomość, konieczne jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Niestety, jeśli byli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, sprawa ma swój finał w Sądzie, który dokona podziału na podstawie przedstawionych dowodów – dokumentów i zeznań świadków. W razie sprawy sądowej warto zdecydować się na profesjonalną pomoc – adwokat z Warszawy podpowie, jakie wnioski dowodowe złożyć, jak przygotować się do sprawy i będzie reprezentował klienta w trakcie jej trwania. W ten sposób majątek wspólny małżonków może zostać ustalony rzetelnie.

Jeśli Sąd stanie przed koniecznością podziału składników majątku, które trudno podzielić w sposób fizyczny, zazwyczaj są one przyznawane jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego lub sprzedawane, a uzyskana ze sprzedaży kwota dzielona między byłych małżonków.

Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie?

Majątek osobistyPodział majątku wspólnego małżonków może zostać orzeczony w trakcie trwania sprawy rozwodowej, niezależnie od tego, czy klienta reprezentuje adwokat, czy nie. Na wniosek każdej ze stron możliwe jest dokonanie przez Sąd podziału majątku, pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w trakcie postępowania. W praktyce Sąd może nie zgodzić się z wnioskiem. Zazwyczaj podział majątku przy rozwodzie następuje wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału, a składniki majątku można łatwo rozdzielić pomiędzy małżonków.

Czy wina za rozpad małżeństwa ma wpływ na podział majątku?

Nierzadko zakończenie związku formalnego spowodowane jest bezpośrednio działaniami jednego z małżonków. Po przedstawieniu materiałów dowodowych uznanych przez Sąd za wiarygodne, w orzeczeniu o rozwód zostaje wskazana strona winna całej sytuacji. Jak wygląda w takim wypadku podział mienia i środków będących w majątku wspólnym? Osoba czy powód rozwodu nie mają w tym kontekście żadnego znaczenia. Ani zdrada, ani wina rozpadu małżeńskiego nie ma wpływu na podział majątku. W przypadku jednak gdy jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa, drugi z małżonków może ubiegać się o alimenty. Składniki majątku osobistego nadal są przydzielane stronom, które mają do nich prawo. Istnieją wyjątki od takiego rozwiązania sprawy, choć zdarzają się one bardzo rzadko.

W toku postępowania dowody przedstawione przez jednego z małżonków mogą wskazywać na tzw. trwonienie majątku wspólnego. Należą do niego różnego rodzaju dobra, które nierzadko bywają wykorzystywane np. do pokrywania rachunków w grach hazardowych. To sytuacja, w której podział majątku po rozwodzie może być nierówny – Sąd ma bowiem podstawy do dokonania go w taki sposób, by strona winna otrzymała mniejszą część mienia. W praktyce takie rozwiązanie stosowane jest rzadko. Jeśli jednak majątek wspólny był trwoniony np. w wyniku uzależnienia od hazardu, można zdecydować się na pomoc prawną. Konsultacje w tym zakresie mogą okazać się pomocne w uzyskaniu satysfakcjonującego orzeczenia Sądu w sprawach, w których należy podzielić majątek.

Ile trwa postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego?

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków w Warszawie warto złożyć za pośrednictwem adwokata. Wszystko dlatego, że sprawy te są trudne, generują wiele emocji i zazwyczaj niestety trwają długo – od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Czasu trwania sprawy nie można oszacować z góry – wszystko zależy od ugodowości małżonków i ich gotowości do kompromisu. Odpowiednie przygotowanie może przyczynić się do skrócenia całego postępowania. Z tego względu istotne jest, by majątek osobisty został ustalony w sposób rzetelny. Można tego dokonać jeszcze w czasie trwania małżeństwa. Aby jednak podzielić majątek w trakcie obowiązywania formalnego związku, niezbędne jest zastosowanie rozdzielności określanej potocznie jako intercyza. Tę ustanawia się najczęściej przed ślubem, ale z powodzeniem można sporządzić tego typu umowę majątkową małżeńską również w dowolnym momencie pożycia.

Podział majątku – z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Podział majątku to nie tylko koszty związane z wynagrodzeniem adwokata. Z dodatkowymi kosztami należy się liczyć, jeśli w skład majątku wspólnego wchodziła nieruchomość. Wówczas trzeba sporządzić umowę u notariusza, który pobierze taksę notarialną, zależną od wartości przedmiotu umowy, czyli nieruchomości. W przypadku postępowania sądowego koszty obejmują opłatę stałą od wniosku o podział majątku wynoszącą 1000 złotych w przypadkach spornych lub 300 złotych, jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału.

Zapraszamy do kontaktu – Kancelaria Adwokacka Magdaleny Antoszewskiej specjalizuje się w sprawach rodzinnych oraz karnych. Przeprowadzimy rozwód w Warszawie, a także reprezentujemy klientów ubiegających się o alimenty w Warszawie czy o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi. W razie potrzeby możemy również złożyć wniosek o rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa.

Czym są przedmioty majątkowe przynoszące dochód?

Częstą kwestią sporną w postępowaniach rozwodowych jest mienie należące wyłącznie do jednego z małżonków. Nierzadko druga strona rości do niego prawa, wykazując w tym zakresie różne powody takiego stanu rzeczy. Zdarza się, że majątek wspólny wykorzystywany jest do zwiększenia majątku osobistego. Takie nakłady bywają konieczne np. w celu uzyskania dochodu. Stosowane są w tym wypadku różne przedmioty majątkowe. W tej sytuacji wspomniane wydatki najczęściej nie podlegają zwrotowi, a zakupione mienie nie jest wliczane do dóbr należących do obu stron.

Kwestia ta może budzić jednak wiele wątpliwości. Z tego względu dobrym rozwiązaniem może okazać się wsparcie prawne. Dokonanie podziału majątku z udziałem doświadczonego w tym zakresie adwokata jest nierzadko bardzo pomocne w określaniu poszczególnych jego składników. Jeśli są nimi przedmioty majątkowe nabyte, które zostały użyte do uzyskania dochodu, a ich zakup finansowany był ze wspólnych środków, warto dowiedzieć się, czy poniesione koszty podlegają zwrotowi. Co do zasady nie jest to możliwe wtedy, gdy zostały zużyte w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny. Każdą sprawę dobrze jest jednak rozpatrzeć indywidualnie.

Zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Udzielamy porad prawnych już od 150zł.